Handelskrigen USA - EU

Det råder en midlertidig våpenhvile.

Positiv utvikling - POTUS har bestemt seg for ikke å eskalere handslskrigen med EU, men istedet gå i forhandlinger.

Seier for Trump - målet med å fjerne tariffer helt er nå blitt et legitimt diskusjonsmål.

Seier for EU - ikke så åpenbart kanskje, men det er Juncker som forhandler på vegne av EU og ikke de enkelte land.

Hva kan vi vente videre?

Teknologiaksjer dominerer indeksen - hva betyr det i praksis for en som vil spare i aksjer?

Det er store tall vi snakker om her. NASDAQ er og forblir den ledende børsen og de velkjente teknologiselskapene - inklusive Microsoft - sto 25  juli 2018 for ca. 25 Mrd. USD av en total omsetning på 42  Mrd. USD. Derav sto Alphabet alene for 6,3 Mrd. USD.

I snitt betyr det at seks eller syv av de amerikanske teknologiselskapenen setter standarden med en total andel på omtrent 30% av dagsaktiviteten på alle verdens børser tilsammen!

Noen av disse verdiene stiger videre, mens noen faller dramatisk. Facebook er vel det siste eksemplet på hva som fort kan komme til å skje hvis alle endrer mening samtidig.

Jeg vil ikke så gjerne bruke ordet "boble", fordi noen aksjer tjener penger og fortsetter en god trend, men det er en latent risiko og hvordan skal du håndtere denne som aksjeinvestor. En indeksportefølje eller et fond vil jo fort komme til å lide skade?