Filosofi

Vi rapporterer ikke uviktige nyheter, men prøver å trekke frem det som til enhver tid er sentralt for å skape eller justere et helhetsbilde. Dett endrer seg ikke så ofte som pressen gjerne vil ha det til.

Vi kombinerer dette med analyser og dybdeintervjuer som gir en uvurderlig innsikt i hvor den reelle verdiskapningen kan komme til å finne sted.

Vi mener også generelt sett at nordmenn har nok penger investert i privat eiendom og bør se etter andre og mer likvide muligheter for å spare og sikre avkastning til seg og sine.

Vi er opptatt av at den enkelte aksjonær ølger med på det som skjer og ikke blir for passiv. En aksje er også en stemme og markedet såvel som demokratiet er avhengig av at man forstår, blir godt informert og bruker sin stemme. Alt annet vil være fatalt på sikt.

Vi har også den oppfattning at man godt kan investere direkte i utenlandske aksjer og ikke nødvendigvis må gå veien om dyre fond. Vi vil gjerne gi leseren mer og bedre informasjon om hva som skjer og ditto muligheter på børsene i Frankfurt og Zürich. Der finner man aksjer som er mye mindre sykliske enn de man ofte finner på Oslo børs. Valutarisiko er et tema man må vurdere separat.

Våre lesere kaller seg ofte "børsinanere" fordi man er opptatt av at vi har frie, demokratiske og velregulerte egenkapitalmarkeder.

Bakgrunn

Bernecker Börsenbriefe ble startet i Tyskland i 1962 av Hans A. Bernecker.

Hans overbevisning og visjon var og er fortsatt at den beste investeringen for din privatøkonomi på lang sikt er å investere i aksjer. Strategisk teft kombinert med lang erfaring og dybdeforståelse gjør at man fortsatt låner han et øre når han leverer sine daglige og treffsikre kommentarer om markedet. Hans A. Bernecker er naturligvis ikke lenger alene. Vi har 13 børsspesialister i Düsseldorf og Zürich som hjelper våre lesere med å holde seg orientert og gjøre sine valg. Den kompetansen og uavhengighet som huset Bernecker besitter når det gjelder tyske og sveitsiske aksjer og verdipapirer vil vi gjerne viderebringe til norske investorer.

Vi kommer til å tilby tilrettelagte informasjonstjenester og seminarer, og vi tror og håper at flere nordmenn og -kvinner kommer til å spare aktivt i aksjer og markeder. Bernecker ønsker å legge forholdene til rette for at den alminnelige investor føler seg trygg på å gjøre sine egne valg.

Vi ønsker ikke å leve av å ri på den nærmest uendelige strømmen av datapunkter som treffer oss. Derfor endrer vi ikke mening så ofte, men relativerer heller nyhetene i lys av vår fundamentale oppfatning.

Vi er ikke reklamefinansiert og avhengig av antall oppslag. Vi vil at du som investor skal finne det som er viktig for deg med så lite arbeid som mulig.

Vi er uavhengige og ser det norske markedet utenfra og i et større bilde.