Handelskrigen USA - EU

Det råder en midlertidig våpenhvile.

Positiv utvikling - POTUS har bestemt seg for ikke å eskalere handslskrigen med EU, men istedet gå i forhandlinger.

Seier for Trump - målet med å fjerne tariffer helt er nå blitt et legitimt diskusjonsmål.

Seier for EU - ikke så åpenbart kanskje, men det er Juncker som forhandler på vegne av EU og ikke de enkelte land.

Hva kan vi vente videre?